Starling Lilly (FF02)
1,500.00 บาท
ช่อดอกลิลลี่สีขาวเป็นดอกไม้ที่มีความบริสุทธิ์ บ่งบอกถึงความเรียบง่ายหรูหรา ผสมผสานอารมณ์ของความรักได้อย่างลงตัว สื่อถึงความรักความจริงใจที่มี พร้อมรอคุณที่จะเซอร์ไพร์สหวานใจอย่างน่าตื่นเต้นแล้วละคะ