Winter Rose (FF06)
1,200.00 บาท
สื่อความรักด้วยความจริงใจ อ่อนหวาน ความห่วงใย และรักแรกพบ สามรถมอบให้เป็นของขวัญ แก่เพื่อน คนรู้ใจ แสดงความยินดีในงานสำเร็จการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความผูกพันธ์มากยิ่งขึ้น