Adia Roses (FF07)
1200.00 บาท
เหมาะสำหรับให้กับคนที่เราตกหลุมรักตั้งแต่แรกเจอ สื่อถึงความบริสุทธิ์ จริงใจ อ่อนหวาน และรักแรกพบ พร้อมแสดงถึงความห่วงใย เป็นดอกไม้ที่สื่อความหมายได้อย่างลึกซึ้ง