Valentine’s love (FF100)
1300.00 บาท
ช่อดอกกุหลาบสีแดง ให้ความหมายว่าฉันรักเธออย่างจริงใจ คุณสามารถมอบช่อดอกกุหลาบนี้ให้เค้าได้รับรู้ว่าห่วงใย และใส่ใจเสมอ รับรองว่าผู้ที่ได้รับต้องตกหลุมรักคุณเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน 🙂