Sweet Pastel (FF101)
2,500.00 บาท
เหมาะสำหรับให้กับคนที่เราตกหลุมรักตั้งแต่แรกเจอ สื่อถึงความบริสุทธิ์ จริงใจ อ่อนหวาน และรักแรกพบ พร้อมแสดงถึงความห่วงใย เป็นดอกไม้ที่สื่อความหมายได้อย่างลึกซึ้ง