Nita (FF120)
3,000.00 บาท
ช่อดอกไม้สีขาว-เขียว ให้ความรู้สึกสดชื่นนุ่มนวล สบายตา ประกอบด้วยดอกกุหลาบ คาร์เนชั่น ลิลลี่ และดอกคาลล่าลิลลี่ ซึ่งแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใย เมื่อได้มอบช่อดอกไม้นี้ให้กับคนรัก หรือผู้ใหญ่ และรับรองว่าผู้รับจะต้องประทับใจอย่างมาก 🙂