Adore (FF122)
1,700.00 บาท
ช่อดอกไม้ที่ให้ความรู้สึกอย่างนุ่มนวล ด้วยสีสันสบาตา สามารถนำไปเซอรืไพรส์ให้คนรักได้เลยนะจ๊ะ ไม่ว่าจะวันเกิด หรือวันครบรอบ ซึ่งบ่งบอกถึงความเอาใจใส่ที่มีให้กันอย่างสุดซึ้ง และรับรองว่าผู้รับจะต้องประทับใจที่สุด 🙂