Beatrix (FF63)
1500.00 บาท
ช่อดอกไม้ที่จัดแต่งด้วยสีสันแสนหวาน สดใสนุ่มนวล เหมาะกับผู้หญิงที่น่ารัก อ่อนโยน เหมือนเด็กน้อย สามารถมอบให้กับคนรัก เพื่อบอกว่ารักของเรายังอ่อนหวาน “โลกของฉันสดใสเพราะมีเธอ” 🙂