Take care (FF89)
1500.00 บาท
ช่อดอกทิวลิปสีแดงสด ที่จัดช่อรวมกันด้วยความสวยงาม และถ้าคุณนำไปเซอร์ไพร์สให้คนพิเศษ รับรองว่าเธอต้องตกหลุมรักคุณมากขึ้นอีกเท่าเเน่ๆ