Affable (FF90)
1900.00 บาท
ช่อเฟอเรโร่ที่ห่อด้วยกระดาษสีบานเย็น ซึ่งให้สีสันที่หวานโรแมนติกอย่างมาก เป็นที่นิยมนำไปเซอร์ไพร์สให้กับแฟน หรือส่งให้กับคนที่แอบปลื้ม เพื่อบ่งบอกให้เธอได้รับรู้ถึงความรู้สึกจากผู้ส่ง