Delight (FF95)
1500.00 บาท
ช่อดอกไม้หลากหลายสี ที่รวมดอกไม้นานาพันธุ์ เช่น ดอกกุหลาบ ดอกสแตติส และดอกยิปโซ ซึ่งให้อารมณ์สดใส มีชีวิตชีวา สามารถส่งแสดงความยินดีแก่คนรัก เพื่อน หรือคนรู้จักได้เลยจ้า 🙂