Redell (FFBK11)
3500.00 บาท
กระเช้าดอกไม้ที่จัดแต่งด้วยสีพาสเทล ซึ่งมีความน่ารักสวยงาม ดอกไม้ช่วยทำให้ผู้หญิงมีความสดชื่น เบิกบานใจ และเพื่อแสดงให้เห็นว่า ผู้ให้มีความรู้สึกที่จริงจังจริงใจเป็นอย่างมากนั้นเองคะ