Fancy (FFJ40)
2500.00 บาท
แจกันดอกไม้ที่จัดด้วยสีสันที่สดใสสวยงาม ซึ่งมองเเล้วให้ความมีเสน่ห์อย่างลงตัว และบ่งบอกถึงความรัก ความสดใสของของดอกไม้อย่างชัดเจน สามารถนำแจกันดอกไม้นี้ มอบให้เป็นของขวัญสำหรับคนที่รู้จักได้เลยนะคะ